Vilkår & betingelser

       • Samtykke ved køb: Når du placerer en ordre ved ZTR ApS, skal du taste personlige data som cvr-nr., navn adresse e-mail og eventuelt            telefonnummer.
       • I forbindelse med dit køb, giver du os samtykke til at opbevare dine data, samt bruge dem for fuldføre vores forpligtelse overfor dig.
       • Bliver data delt med tredjeparter? Dine personlige data bliver kun delt med tredjeparter, hvis den valgte betalingsmetode kræver, at vi videresender     information. Ingen personlinge data bliver solgt til tredjeparter.
       • Hvilke data gemmes, og hvor længe? Vi gemmer relevant data så længe vi er ansvarlige i henhold til dansk regnskabslovgivning.
       • For at beskytte dig mod svig, gemmer vi også din IP-adresse.
       • Rettigheder til data: I henhold til GDPR har du ret til adgang til de data vi har gemt om dig. Du har også ret til at få de data vi har gemt slettet.
       • Håndtering af personlig data: Hvis du mener, at vi ikke overholder vores forpligtelser i forbindelse med håndtering af personfølsomme data, kan du også kontakte Datatilsynet.   

        LUK DENNE SIDE OG GODKEND SAMTYKKE - TAK!
       •